Ostatní produkty


TreeCalc

Webová aplikace sloužící k výpočtu bezpečnostních faktorů stromu a k odhadu odolnosti stromu proti pádu v závislosti na rychlosti větru a vlivu okolního terénu.

ISIMAN

Rodina produktů jejichž společným úkolem je inventarizace a správa bezpečnosti stromů. Zahrnuto je zejména pořizování dat o stromech, posuzování a vyhodnocování bezpečnostního stavu stromu a zadávání potřebných ošetření stromů.


Kategorie produktů: